Positive SSL Wildcard
Close

EP & IT Solution ได้จับมือกับ Dell SecureWork จัดงานสัมมนาหัวข้อ E-Secure 4.0 | Secure Your Digital Organization เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยบรรยากาศภายในงานมีดังนี้

EP & EP & IT Solution ได้จับมือกับ Dell SecureWork จัดงานสัมมนาหัวข้อ E-Secure 4.0 | Secure Your Digital Organization ในวันที่ 13 ตุลาคม 2016 ซึ่งมี รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เป็นประธาน

รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง เป็นประธาน

                     ซึ่ง รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ได้พูดหัวข้อ E-Secure 4.0 มีความสำคัญอย่างไรสำหรับคน IT และจะทำอย่างไรต่อไปเมื่อเข้าสู่ยุค E-Secure 4.0

ซึ่งภายในงาน EP & IT Solution เปิดตัวการจับมือ 2 รายการ รายการที่ 1 คือระหว่าง EP & IT Solution และ Dell SecureWork ซึ่ง EP&IT ตั้งความหวังไว้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าในด้าน Security ในเมืองไทย

การจับมือกันระหว่าง EP & IT Solution และ Dell SecureWork

รายการที่ 2 EP & IT Solution ได้ประกาศจับมือกับ FORCS Korea ในการนำเสนอซอฟแวร์ ชื่อ OZ eForm เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการรายงานต่างๆ เพื่อลดปัญหาการใช้กระดาษที่มีมากมายในปัจจุบัน

การจับมือกันระหว่าง EP & IT Solution และ FORCS Korea

ซึ่งยังมีรายการหัวข้อสัมมา ในเรื่องของ IOT หรือ Internet Of Thing ซึ่งพูดโดย ดร.บัญชา วงศ์เลิศคุณากร และ นวัตกรรมของใหม่ๆของ AMD และมีการแจกของรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ และอื่นๆอีกมากมาย